Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimiİş Sağlığı ve Güvenliği
İş Güvenliği DanışmanlığıRisk Analizi
A,B,C Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanı İstihdamıİş Yeri Hekimi Görevlendirme
İş Güvenliği Ekiplerinin Oluşturulmasıİş Güvenliği Uzmanlık Eğitimleri
Ölçüm Ve Periyodik KontrolÇevre ve ÇED Danışmanlığı
İş Hukuku Den. ve Danış.Yangın Mühendisliği
Sağlık HizmetleriYüksekte Çal. & İple Er.
İlkyardım EğitimiPatlamadan Korunma Dökümanı Hazırlanması
Ankara Eğitim Merkezi
İstanbul Eğitim Merkezi
Bursa Eğitim Merkezi
İzmir Eğitim Merkezi

Genel Bilgiler
Yeterlilik Sertifikaları
Basında DETAM
Güncel Duyurular ve Haberler
Kalite ve Müşteri Politikası
İnsan Kaynakları Birimi
Fotoğraflar
Şubelerimizden Haberler
DETAM Tanıtım Videosu

 
Detam İstihdam


e-Öğrenme  |  DETAM Şubeler  |  e-Katalog   
    
 
Anasayfa
Hizmetler
Kurumsal
Projeler
Uzaktan Eğitim
Mevzuatlar
Videolar
Referanslar

DETAM Anasayfa - Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

KURUM KİMLİĞİMİZ

Sorumluluğumuz

"Kurumsal kimliğimiz, İş Sağlığı ve Güvenliği hususunda işletme ve Ülke, Çevre konusunda ise küresel sorumluluğumuzdur. Bilgilerimiz ve çözümlerimiz daha iyi bir işletme, ülke ve dünyanın yaratılmasına yardım etmektedir"

Kararlılığımız

DETAM GRUP olarak misyonumuz, müşteri beklentilerini, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat çerçevesinde, gelişmiş çağdaş ülkelerde verilmekte olan hizmetleri içerecek mükemmel çözümlerle karşılayarak büyümektir. Biz insanlarımızı, işletmelerimi ve çevremizi korumaya kararlıyız.

Değerlerimiz

DETAM olarak iş başarısıyla bireysel ve toplumsal sorumluluğun beraber yürüdüğüne inanmaktayız. DETAM, çalışanlarımızın, Hizmet verdiği sektörlerde çalışan MAVİ ve BEYAZ Yakalı Personelin,  çocukların, üniversite öğrencilerinin, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre alanında çalışmak isteyenlerin ve bir bütün olarak toplumun bilgisini ve duyarlılığını arttırma amacına yönelik projeler geliştirmektedir.

Çeşitli kamusal yardım ve etkinliklerimiz, en güncel yasalarca belirlenmiş olan, yükümlülükler ve toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek üzere tasarlanmıştır. Bu anlayış çerçevesinde; sponsorluklar, burslar, her yıl düzenlenen yarışmalar ve verilen ödüller aracılığıyla sanatı ve eğitimi desteklemekteyiz.

Toplumun gelişimine katkıda bulunan etkinliklerimizin yanı sıra; doğal afetler gibi toplumun günlük yaşam koşullarını beklenmedik şekilde değiştiren durumlarda da tüm imkânlarımızı kullanarak çeşitli yardımlarda bulunmaktayız. Bu gibi koşullarda bürokrasiyi bir yana bırakarak gerekli yardımları mümkün olan en kısa zamanda ulaştırmaktayız.

Özellikle 2011 Yılı Van depreminde felaketzedelerimize ve  2014 yılında Maden Kazanın vuku bulduğu SOMA ve ERMENEK  kazazedelerine doğru zamanda ve şekilde yardımlarımızı ulaştırabilmiş olmanın mutluluğunu taşımaktayız.

Türkiye'de ve LİBYA, IRAK gibi Orta Doğu ülkeleri ile, Türkmenistan ve Azerbaycan gibi Türki Cumhuriyetlerde, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre konusundaki Yasal mevzuat düzenlemelerine her zaman katkıda bulunmuş olan DETAM, önümüzdeki yıllarda  Yurt dışı ortaklıkları aracılığıyla, Suudi Arabistan ve Arap Emirliklerinde  bu tür katkıları sağlamaya ve arttırmaya devam edecektir.

Biz İş Sağlığı ve Güvenliğini, Çevre korumayı ve toplumsal sorumluluğu Türkiye'deki iş yaşamı için ayrılmaz parçalar olarak görmekteyiz. Bu bağlamda,  Sürekli gelişme, yüksek teknoloji çağında ortaya çıkan yüksek riskleri önlemeye çalışmak gururla üstlendiğimiz hedefin temelini oluşturmaktadır. Küresel ekonomide etkinliklerimiz; insana, bilgiye, deneyime, araştırma, uygulama ve nitelikli çalışmaya dayanmaktadır.

Biz, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında toplumsal kültür oluşturulmasına inanarak, ilk okuldan itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çalışma yapılmasına inanmakta ve bu konuda sosyal sorumluluk projelerimiz çerçevesinde çalışmalar yapmaktayız.

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Mevzuatına ilişkin Bilgimizin hızlı ve etkin bir şekilde işletme sorunlarında kullanılması, çözümlere dönüştürülmesi ve uygulanması başarılarımızın kaynağıdır.

Misyonumuz, müşterilerimizin, Yasal yükümlüklerinin yerine getirilmesini sağlayarak, İdari ve Hukuki Ceza yaptırımlarının ortadan kaldırılması, maliyetlerinin azaltılması, verimliliğin artırılması suretiyle, şirketimizin değerini arttırmak üzere en iyi çözümleri sunmaktır.

Bugünkü eğilim ve ihtiyaçları geliştirerek ve yarına taşıyarak Ülkemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuat ve uygulamalarının gelişiminde önemli katkılar sağlamaktayız. Tüm bilgi birikimi ve kaynaklarımızla müşterilerimizin, bu hususta söz sahibi olan Yasal otoritelerin ve insanlığın hizmetindeyiz.

Yükümlülüklerimiz:

Günümüzde, şirketler hiç olmadıkları kadar yüksek etik standartlara bağlı kalmak durumundalar. DETAM’ da biz, tüm yasal ve etik gerekliliklere uymaya ve mümkün olanın en iyisini yapmaya kararlıyız. Kurumsal sorumluluğumuz tüm müşteri hizmetlerimizi en üst seviyede profesyonel, etik standartlara ve kurallara göre yürütmektir. Ve bireysel sorumluluğumuz da bu standartları tüm işlerimizde uygulamaktır. Uygun olmayan davranışlara için hiçbir şekilde tolerans gösterilmemelidir.

DETAM GRUP çalışanları olarak hepimiz, hem sorumlu iş anlayışına sahip hem de iyi bir kurumsal vatandaş olarak takdir edilen DETAM GRUP’ U ' layıkıyla temsil edebilmek için çalışıyoruz. Bunun anlamı; her birimizin yasalara, şirket içi kurallara ve iş düzenlemelerine uyması ve içinde bulunduğumuz toplumun gelişmesi için çalışması gerekliliğidir. Aynı zamanda işimize ilişkin sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirerek ve eylemlerimizin sonuçları konusunda bilinçli olarak kendi performansımızdan da sorumluyuz.

DETAM GRUP liderleri olarak, şeffaflık, kişisel güvenilirlik ve aldığı kararlarda sorumlu davranma kültürüne aktif bir şekilde katkıda bulunuyoruz. Etik yaklaşımımızı gösteriyor, takımımızı bu şekilde davranması konusunda cesaretlendiriyor ve iş sonuçlarının hiçbir zaman etik kurallar ve DETAM GRUP politikalarına uygunluğun önüne geçmemesini sağlıyoruz.

"Sorumlu" değerine ilişkin ilkelerimiz, işe ilişkin kararlarımızı alırken bizim için yol gösterici oluyor. Bu kurallar sadece DETAM GRUP içerisinde uygulanmakla kalmamalıdır; aynı zamanda iş ortaklarımızı, tedarikçilerimizi ve diğer paydaşlarımızı da yüksek etik davranış standardını benimsemeleri için desteklemeli ve teşvik etmeliyiz.

En iyi sonuçları almak için tüm kapasitemiz ve gücümüzle çalışırız.

 

Genel İlkelerimiz

ü  Yasalara uyarız.

ü  Tüm insanların haysiyetine saygı gösteririz.

ü  Sağlık ve güvenliği geliştiririz.

ü  İşimizi dürüst ve şeffaf şekilde yürütürüz.

ü  Rakiplerimiz ve paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde adil davranırız.

ü  Taahhütlerimize bağlı kalırız.

ü  Mülkiyete saygılıyız.

ü  Çevrenin korunması için çabalarız.

ü  İyi bir kurumsal vatandaş olmayı taahhüt ederiz.

Mükemmellik İlkelerimiz

ü  Kendimiz için en iyisi olmaya yönelik hedefler belirler ve bunlara ulaşırız.

ü  Tutkuluyuz.

ü  Daha ileri gitmek için hevesliyiz.

ü  Disiplinliyiz, hızlı ve kararlı hareket ederiz.

ü  Her zaman gelişime açığız ve kusursuz kalite için çabalarız.

ü  Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları zorlukları tam olarak anlarız.

ü  Sistemli olarak kişisel becerilerimizi geliştirir, bu şekilde potansiyelimizi artırırız.

ü  Etkin, akılcı ve hızlı bir şekilde hareket ederiz.

ü  Gelecekte rekabetçi kalabilmek için değişimi kucaklarız.

DETAM’ da, 1996 Yılından itibaren devam eden ve hepimizin gurur duyduğu mükemmellik geleneğine sahibiz. Kendimize vizyonumuza dayanan, kıyaslamalarımızla doğruladığımız iddialı hedefler belirler ve bunlara ulaşmak için tüm çabayı sarf ederiz. Daha yüksek k¢r elde etmek mükemmel yaklaşımın doğal ve arzu edilen sonucudur. Başarının peşindeyiz, daha ileriye gitmeye istekliyiz ve bu konuda disiplinli davranırız. Bu tutku ve inancı,işimize tutku ile bağlanmayı ve mükemmellik yaklaşımımızın kendimize, şirketimize ve paydaşlarımıza getireceği başarılardan emin olmayı gerektirir.

Mükemmellik, aynı zamana piyasadaki en iyi yetenekleri de kendisine çekebilmektir. Bu yetenekleri, yüksek başarı elde eden kişiler olmaları adına gereken becerileri kazanmalarını sağlayarak ve tüm potansiyellerini kullanabilecekleri fırsatları vererek güçlendiririz. Bu şekilde yüksek performans kültürünü yaşarız. Ayrıca, mükemmellik hem içe hem dışa doğru bakmaktır: Bu müşterilerimizin hizmetler açısından gereksinimlerini en iyi şekilde anlamak ve onların beklentilerini de aşan çözümler ortaya koymaktır. Ayrıca, mükemmellik davranışlarımızı da etkiler. Mükemmel kalite arayışlarında, paydaşlarımızın yanında durarak iş birliği ruhumuzu yansıtırız.

Mükemmellik, sadece bugün yaptığımız işte iyi olmak anlamına gelmez, aynı zamanda sürekli gelişime giden yolu da tanımlamak demektir. Bu yolda daha iyi olmak için var olan süreci her zaman sorgularız.

Yenilikçilik İlkelerimiz

ü  Uygulamaya koyduğumuz etkin ve az maliyetli metod ve yeniliklerle müşterilerimize maliyet avantajı sunarız.

ü  Girişimci davranırız. İş Sağlığı ve Çevre Bilincinin daha geniş kitlelere ulaşması için gayret sarf ederiz.

ü  Yaratıcıyız ve yeni fikirlere açığız.

ü  Yetenekli ve geniş görüşlülük sahibiyiz.

ü  Trendleri belirleriz.

ü  Mevcut durumu her zaman sorgularız.

 

Dr. İbrahim OĞUR

Yönetim Kurulu Başkanı

 


DETAM Anasayfa - Genel Bilgiler
Yazdır
 

ANKARA MERKEZ

Telefon : (0 312) 222 31 06 – 07
Faks :     (0 312) 223 31 00

detam@detam.com.tr
DETAM EĞİTİM MERKEZİ

Telefon : (0 312) 287 56 00
Faks :     (0 312) 287 56 91

egitim@detam.com.tr
İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ

Telefon : (0 312) 222 31 06 – 07
Faks :     (0 312) 223 31 00

bilgi@detam.com.tr
İSTANBUL ŞUBE

Telefon : (0 212) 217 67 06 - 08
Faks :     (0 212) 217 67 07

istanbul@detam.com.tr
BURSA ŞUBE

Telefon : (0 224) 211 11 15
Faks :     (0 224) 211 11 69

bursa@detam.com.tr
İZMİR ŞUBE

Telefon : (0 232) 259 77 00
Faks :     (0 232) 259 51 14

izmir@detam.com.tr
KOCAELİ ŞUBE

Telefon : (0 262) 642 07 09
Faks :     (0 262) 642 07 10

kocaeli@detam.com.tr
KONYA ŞUBE

Telefon : ( 0 332 ) 350 40 22
Faks :     ( 0 332 ) 350 40 52

konya@detam.com.tr

© 2012 Tüm Hakları Saklıdır - Detam Şirketler Grubu

Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim, ses, işaret veya sair fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, Detam Şirketler Grubu'nun yazılı izni olmadıkça kullanılamaz.